Általános információk és általános szerződési feltételek.

A GARA Karosszéria Kft. a karosszeriaelem.hu/webshop internet címen elérhető online webáruházat üzemeltet.
Az itt látható információk (ár, rendelkezésre állás, stb.) mindenkor csupán tájékoztató jellegűek!

Ezek az információk technikai hibák miatt egyes esetekben eltérhetnek a tényleges adatoktól. A weboldalon történő téves adatszolgáltatásból, illetve technikai hibákból eredő bárminemű károkért a GARA Karosszéria Kft. felelősséget nem vállal.
A termékekkel kapcsolatban bővebb, pontos tájékoztatás kérhető a GARA Karosszéria Kft. üzleteiben személyesen, telefonon illetve e-mailben.

A GARA Karosszéria Kft. webáruházában leadott rendelések az automata visszaigazolást (státusza: „feldolgozás alatt”) követő első, már nem automata visszaigazolásig mindössze rendelési igénynek minősülnek. Személyes ellenőrzést, illetve indokolt esetben egyeztetést követően válnak jogilag is érvényes megrendeléssé. A rendelések státusza ekkor változik "összekészítés alatt" állapotúra, melyről minden esetben e-mailes értesítés érkezik.

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az GARA Karosszéria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, székhely: 4405 Nyíregyháza, Kállói út. 105., cégjegyzékszám: 15-09-078488, adószám: 23686506-2-15), és a Szolgáltató által a karosszeriaelem.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a karosszeriaelem.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a karosszeriaelem.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: GARA Karosszéria Online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A GARA Karosszéria Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

 

1.2. Az GARA Karosszéria Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

1.3. Az GARA Karosszéria Online áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

Egyes szolgáltatások azonban csak viszonteladók részére érhetők el.

 

1.4. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

 

1.5.

Ügyfélszolgálat: GARA Karosszéria Kft.

Ügyfélszolgálati iroda helye: 4405 Nyíregyháza, Kállói  út. 105.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: munkanapokon H-P: 8.00-17.00.

Telefon: +36 (42) 451-536

Internet cím: www.karosszeriaelem.hu

E-mail: garakarosszeria.kft@gmail.com

 

2. Regisztráció

2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Egy előzetes adatbekérőt (egy szabadon választható felhasználónév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges) a regisztráció érvényesítésére szolgáló e-mailben küldött linkre kattintást követően egy részletesebb, személyes adatlap követ, melynek kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, a jelen ÁSZF mellékletét képező Adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

 2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

3. Megrendelés

3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.5 pontban találja.

 

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

 

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

3.5. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

3.6. Megrendelés feladására az GARA Karosszéria Online áruházban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található Kosárba link használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a Pénztár linkre kattintást követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Az összegző oldalról a Vissza linkre kattintást követően az Ügyfél ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a Pénztár összegző oldalon található Rendelés elküldése linkre kattintást követően kerül sor.

 

3.7. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni., mely azonban nem minősül az Ügyfél ajánlatát elfogadó e-mailnek. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

3.8. Az Ügyfél ajánlati kötöttsége - amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül hozzá megérkezik - a visszaigazolás megérkezésétől számított 48 órával meghosszabbodik, mely időbe a munkaszüneti napok ideje nem számít be. Munkaszüneti napok jelen ÁSZF szerint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben megadott munkaszüneti napok, valamint a szombati, és vasárnapi napok. Az ajánlat elfogadására és a szerződés létrejöttére az 1.4. pontban foglaltak irányadók.

 

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

4.2. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A Weboldal Szolgáltatások menüpont Házhoz szállítás linkje alatt közölt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

 

4.3. A megrendelt termékeket az Ügyfél – a Szolgáltató előzetes jelzése alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén

 

4.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

 

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. A fogyasztónak minősülő személy a szerződéstől 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható. Az Ügyfél elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval.


Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról az Ügyfélnek saját költségén kell gondoskodnia. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít. Elállás esetén az GARA Karosszéria Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Házhoz szállítással történt vásárlással kapcsolatosan szaküzleteink nem tudnak vásárlóink segítségére lenni. Kérjük, a terméket minden esetben átvevő pontunkba szíveskedjen visszajuttatni. Az Gara Karosszéria Kft. postai csomagokat, technikai okokból nem tud fogadni. Az Ügyfél kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

 
Szolgáltató az Ügyfél által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja az Ügyfél részére.

 

5.2. Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:

  • olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza
  • hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást az Ügyfél felbontotta, valamint
  • a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

5.3. Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Ügyfeleink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

 

6. Garancia, szavatosság

6.1. Termékeire vonatkozóan Szolgáltató a Weboldalon szereplő tájékoztatóban megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, a vonatkozó jótállási feltételekben meghatározott feltételekkel. Ügyfél a jótállási igényét a Szolgáltató által kiállított számlával érvényesítheti.

 

6.2. Ügyfél a Szolgáltató általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, illetve üzembe helyezés napja) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait.

 

6.3. Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

 

6.4. A jótállás időtartama alatt Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően Ügyfél választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt Szolgáltató nem vállalta, Ügyfél választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

6.5. Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

6.6. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. A jótállás az Ügyfél törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. Az Ügyfél a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékozódhat.

 

7. Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.


Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.


Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

8. Szerzői jogok

8.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

9. Jogérvényesítési lehetőségek

9.1. Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

Cím: 4405 Nyíregyháza, Kállói  út. 105.

Személyes ügyfélszolgálati nyitva tartás: munkanapokon H-P: 8.00-17.00.

Telefonszám: +36 (42) 451-536

Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: H-P: 8.00-17.00.        
E-mail: garakarosszeria.kft@gmail.com

Kötelező válaszadási idő e-mailen beérkezett megkeresésekre: 2 munkanap

 

9.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:


- Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

- Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

- Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 

10. Egyebek

10.1. Az GARA Karosszéria Online áruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

10.2. A Szolgáltató szaküzleteiben és internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

 

10.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

Nyíregyháza, 2018. május 23.


1. sz. melléklet

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Alulírott GARA Karosszéria Kft. (székhely: 4405 Nyíregyháza, Kállói út 105., e-mail cím: garakarosszeria.kft@gmail.com, képviselő: Kertész Gábor, ügyvezető), mint Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő)  tájékoztatom Önt arról, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében Önt megilleti a személyes adatok védelméhez való jog és ez alapján  az adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat aláírásával, Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alábbiakban megjelölt adatkezelési célok érdekében adatait kezelje.

 

Adatkezelés célja/jogalapja:

- Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása az adati kezeléséhez, vagy Ön és az Adatkezelő között létrejött olyan jogviszony, melynek teljesítéséhez az Ön adatainak kezelésére van szükség.

- Az adatkezelés célja:

A személyes adat felhasználása vagy továbbítása egyrészt közvetlen üzletszerzés céljára történik. Az Adatkezelő jogosult az Ön személyes adatait az Ön irányában történő reklámtevékenység folytatása céljából felhasználni, mely reklámtevékenység során az Adatkezelő jogosult arra, hogy az Ön részére reklámanyagokat, prospektusokat, valamint az Adatkezelő tevékenységéről szóló tájékoztatásokat küldjön.

Az adatkezelés másrészt az Ön és az Adatkezelő között a jövőben létrejövő szerződéses jogviszony előkészítésének, valamint az előkészítés céljából szükséges hatósági eljárásokban történő felhasználás céljából kerül kezelésre.

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy amennyiben a személyes adatainak kezelésére

a) az Önre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll kerül sor, abban az esetben az Ön további külön hozzájárulása nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a személyes adatait az Adatkezelő.

 

Adatkezelés időtartama:

- az adatkezelés kezdő időpontja: hozzájáruló nyilatkozat kelte

- az adatkezelés időtartama: az adatkezelés az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáig de legkésőbb az Ön és az Adatkezelő között létrejött jogviszonyból eredő jogok / kötelezettségek érvényesíthetőségének / kikényszeríthetőségének elévüléséig tart.

 

Az adatok megismerésére jogosultak:

Azon hatóságok, illetve harmadik személyek, amelyek részére történő adat továbbítás az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások, vagy Ön és az Adatkezelő között fennálló jogviszony teljesítése miatt, illetve az Ön érdekében szükséges.

Az adatok megismerésére jogosultak különösen: az Adatkezelő alkalmazottai

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az Adatkezelő nevére és címén / e-mail címén keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra nézve, hogy az Adatkezelő

- milyen személyes adatait,

- milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból,

- milyen forrásból,

- mennyi ideig kezeli,

- az Adatkezelő kinek, mikor, mely jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította személyes adatait.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

 

Helyesbítéshez való jog

Ön, az Adatkezelőnek a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

Törléshez való jog

Ön, az Adatkezelőnek a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő az adat(ok) törléséről Önt, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

Tiltakozáshoz való jog

Ön, az Adatkezelőnek a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha:

a) az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

b) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

c) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának

vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

d) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás, illetve közvetlen üzletszerzés céljára történik;

e) a tiltakozás jogának gyakorlását törvény lehetővé teszi.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – az Adatkezelő megszünteti.

 

Együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán

A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködését az Érintett jogosult bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosult megtagadni vagy megtiltani névadatának a kapcsolat-felvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek átadását.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását Ön az Adatkezelő honlapján megtalálható, vagy közvetlenül az Adatkezelőtől nyomtatott formában kérhető nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az Adatkezelőhöz történő visszajuttatásával visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonásáról szóló nyilatkozatnak az Adatkezelő által történő átvételét követően az adatkezelést haladéktalanul megszünteti és adatait  a nyilvántartásából törli, amennyiben annak jogszabályi akadálya nincs. Az Adatkezelő az adatkezelés megszüntetéséről és adatai törléséről, vagy annak akadályáról Önt, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező törvényszék előtt.

Bejelentéssel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1125 Bp. Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) élhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Kelt.: Nyíregyháza, 2018. május 23.


ADATKEZELÉSI

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

 

(KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGY BETŰKKEL KITÖLTENI)

 

 

 

 

 

Alulírott

 

Név.: …………………………………………………………………

 

Születési név: ……………………………………………………..…

 

Születési hely: idő: …………………………………………………..

 

Anyja születési neve: ………………………………………………..

 

Lakcím/értesítési cím: ……………………………………………….

 

email cím: …………………………………………………………...

 

szigszám: ………………………………………………………........

 

tel.szám: ………………………………………………………….....

 

 

 

a jelen nyilatkozat aláírásával, minden kényszertől és befolyástól mentesen, szabad akarat elhatározásból, a fentiekben általam saját kezűleg megadott személyes adataimnak az alábbiakban megjelölt Adatkezelő általi

 

 

 

k e z e l é s é h e z

 

b e l e e g y e z é s e m e t   a d o m.

 

 

 

Kifejezetten akként nyilatkozom továbbá, hogy a GARA Karosszéria Kft. (székhely: 4405 Nyíregyháza, Kállói út 105., e-mail cím: garakarosszeria.kft@gmail.com, képviselő: Kertész Gábor, ügyvezető), mint Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) képviseletében eljáró személy a jelen hozzájáruló nyilatkozat általam történő aláírását és az adataim általam történő kitöltését megelőzően konkrét és megfelelő tájékoztatást (1. - 2. oldalon rögzített tájékoztatás) adott arról, hogy az adataim kezelését az Adatkezelő milyen célból, milyen időtartamig végzi, illetőleg arról, hogy az adataimmal kapcsolatosan milyen jogok és jogorvoslati lehetőségek illetnek meg.

 

 

 

Kifejezetten tájékoztatott arról, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Akként nyilatkozom továbbá, hogy a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően az 1. – 2. oldalon rögzített tájékoztatót megismertem azt Adatkezelő részemre rendelkezésre bocsátotta.

 

 

 

Kelt.: …………………………….., 2018………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….

 

nyilatkozó aláírása